Tiên Phước có 19 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 17/3, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị đánh giá 5 năm phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2018 - 2022.

UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2022.
UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị đánh giá phát triển kinh tế HTX và Chương trình OCOP. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, từ năm 2018 đến nay toàn huyện thành lập mới 43 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 65. Trong đó có 54 HTX nông - lâm nghiệp, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp, 3 HTX xây dựng, 3 HTX thương mại với tổng số 679 thành viên.

Hiện nay có 19 HTX hoạt động tốt (chiếm 29%), 20 HTX hoạt động trung bình khá (30,7%) và 26 HTX hoạt động không hiệu quả, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải thể (40%).

Đối với Chương trình OCOP, cùng với việc phát triển sản phẩm, UBND huyện Tiên Phước chủ trương đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ. Thời gian qua, UBND huyện phối hợp hội LHPN, đoàn thanh niên tổ chức thành công ngày hội thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp, qua đó lồng nghép trưng bày và chấm chọn các sản phẩm tiền OCOP. Tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm tiền OCOP tại Hội làng Lộc Yên với hơn 90 sản phẩm của 15 xã, thị trấn tham gia.

Hằng năm UBND huyện phối hợp các đơn vị liên quan và chủ thể OCOP thực hiện trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại nhiều ngày hội, sàn thương mại trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ chủ thể kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Toàn huyện hiện có 36 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Kinh phí đã hỗ trợ từ các chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2022 hơn 6,9 tỷ đồng. Đa số nội dung hỗ trợ theo hình thức sau đầu tư và chủ thể phải đối ứng một phần kinh phí.

Tại hội nghị, các HTX và chủ thể OCOP tập trung nhìn nhận, đánh giá mặt được và chưa được, thuận lợi và khó khăn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đưa kinh tế HTX trên địa bàn huyện Tiên Phước phát triển tốt hơn.

TAGS