Vietcombank Hội An với công cuộc chuyển đổi số

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Vietcombank Hội An |

(QNO) - Vietcombank chi nhánh Hội An xác định rõ mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của chi nhánh theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ths.Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giám đốc Vietcombank Hội An
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Vietcombank Hội An.

Nhiều thách thức

Công nghiệp 4.0 giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong nước cũng như quốc tế nhanh hơn với chi phí rẻ và hiệu quả hơn, giảm thiểu các khâu trung gian, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, đồng thời cho phép doanh nghiệp tương tác dễ dàng với khách hàng, đối tác khắp nơi trên thế giới. Từ đó mở ra nhiều việc làm mới, nhưng cũng đòi hỏi người lao động phải có trình độ và khả năng thích nghi cao hơn.

Dịch bệnh Covid-19 gây tác động tiêu cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với ngành ngân hàng cũng tạo ra cú hích lớn để phát huy vai trò của các hạ tầng quan trọng, như hệ thống thanh toán, hệ thống thông tin tín dụng và các hoạt động bền bỉ, thông suốt khác đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng theo xu hướng dịch chuyển số, tăng tốc số.

Là chi nhánh mới thành lập đầu năm 2021 trong kế hoạch phát triển mạng lưới hệ thống của Vietcombank, Vietcombank Hội An đang dần khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Quảng Nam. Tuy nhiên, đánh giá khách quan và toàn diện nhất, Vietcombank Hội An đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trên con đường chuyển đổi số.

Cụ thể như thách thức về sự đồng bộ và phù hợp của các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến giao dịch điện tử, chữ ký, chứng từ điện tử; việc định danh và xác thực khách hàng điện tử; việc chia sẻ dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng, quy trình nghiệp vụ... với thực tiễn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng hiện nay.

Thứ hai là thách thức về sự đồng bộ và chuẩn hóa các cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho kết nối liên thông, tích hợp liền mạch giữa ngành ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng. Thứ ba là thách thức từ thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi người tiêu dùng; việc đảm bảo an ninh an toàn và bố trí nguồn lực phục vụ chuyển đổi số.

Thích ứng chuyển đổi số

Nhận rõ những khó khăn và thử thách trên, Vietcombank Hội An đã xác định rõ mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của chi nhánh theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank.

Tiếp tục phát triển và nâng cao tiện ích, trải nghiệm của khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện. Phát triển bền vững trên cơ sở đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa, tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ.

Để thực hiện mục tiêu trên, quan điểm chỉ đạo là chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xem đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Chuyển đổi số phải gắn liền với chiến lược phát triển, đề án phát triển hoạt động ngân hàng số của Vietcombank.

Bám sát chủ trương, định hướng, kế hoạch tổ chức thực hiện của Vietcombank về các chủ trương, chính sách tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kịp thời nắm bắt, tận dụng hiệu quả các cơ hội trong và ngoài chi nhánh để nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của chi nhánh thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến trong chiến lược chuyển đổi số của Vietcombank.

Trong thời gian tới, Vietcombank Hội An tập trung vào các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng; tự động hóa quy trình; phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; nâng cao tính bảo mật và chuyển đổi mô hình hoạt động để thích ứng với chuyển đổi số, bao gồm phát triển nguồn nhân lực ngân hàng số, chuyển đổi mô hình hoạt động và xây dựng văn hóa chuyển đổi số tại chi nhánh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp, cùng với nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank Hội An nói riêng, công cuộc chuyển đổi số tại Vietcombank đã và đang diễn ra mạnh mẽ với lộ trình cụ thể, cùng các công cụ đo lường mức độ hoàn thiện qua từng giai đoạn. Hy vọng trong giai đoạn 2020 - 2025, chuyển đổi số trong toàn hệ thống tiếp tục gặt hái những thành công mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều bất lợi do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ngày 1.7.2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank ban hành nghị quyết về chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm tận dụng công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng cũng như tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết đề ra các mục tiêu: tăng cường vị trí cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng của Vietcombank trên thị trường; thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; tăng năng suất lao động của nhân viên; mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. Vietcombank cũng xác định chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc, là hướng đi chiến lược nhằm giúp cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

TAGS