Cấp 7,4 tỷ đồng hỗ trợ mua cây giống dược liệu và sâm Ngọc Linh

M.ĐỨC |

UBND tỉnh vừa quyết định cấp kinh phí cho các địa phương với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng (từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022) để hỗ trợ cây giống trồng mới sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác theo quy định tại Nghị quyết số 09 ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, huyện Nam Trà My được cấp 5 tỷ đồng để hỗ trợ trồng mới 4.000 cây giống sâm Ngọc Linh, hỗ trợ mua giống trồng mới 1.000 cây dược liệu khác.

Các huyện khác được cấp kinh phí để hỗ trợ mua giống trồng mới cây dược liệu (ngoài sâm Ngọc Linh), như Bắc Trà My được cấp 280 triệu đồng để mua 280 cây dược liệu; Tây Giang (50 triệu, 50 cây); Phước Sơn (120 triệu, 120 cây); Nam Giang (440 triệu, 440 cây); Quế Sơn (80, triệu, 80 cây); Đông Giang (1,5 tỷ đồng, 1.500 cây).

TAGS