Điều chỉnh các quy định có liên quan về kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh

M.ĐỨC |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu Sở NN&PTNT rà soát, điều chỉnh lại các quy định có liên quan đến việc hướng dẫn kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh, đảm bảo vừa thuận lợi, vừa chắc chắn qua nhiều giai đoạn; trong đó quy định rõ các biện pháp mới, các biện pháp chuyển tiếp cho phù hợp (canh tác, làm luống, mái che, sử dụng vật liệu…). 

Đến một giai đoạn nhất định phải chấm dứt việc trồng sâm Ngọc Linh không đúng theo hướng dẫn kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh; đặc biệt là chấm dứt việc sử dụng các vật liệu xây dựng không thân thiện với môi trường và quy định rõ chỉ được sử dụng vật liệu không thân thiện cho phép ở mức độ nào, giai đoạn nào, phạm vi nào, quy định danh mục một số vật liệu thân thiện có thể thay thế trong việc trồng và quản lý bảo vệ sâm Ngọc Linh. Phối hợp với UBND huyện Nam Trà My, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các hóa chất vô cơ gây hại khác...

TAGS