Tin vắn

H.LIÊN - T.PHƯƠNG |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn tổ chức 8 đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại 6 xã, thị trấn, 2 chủ rừng trên địa bàn huyện. Cung cấp 55 điểm cảnh báo cháy rừng; xác minh 55/55 điểm cảnh báo cháy rừng (đạt 100%). Trong thời gian này, địa phương không xảy ra cháy rừng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn tổ chức 8 đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại 6 xã, thị trấn, 2 chủ rừng trên địa bàn huyện. Cung cấp 55 điểm cảnh báo cháy rừng; xác minh 55/55 điểm cảnh báo cháy rừng (đạt 100%). Trong thời gian này, địa phương không xảy ra cháy rừng. 

TAGS