Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại Núi Thành

VĂN PHIN |

Hiện nay, trên đia bàn huyện Núi Thành đang được đầu tư một số nhà máy xử lý nước thải nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và các khu công nghiệp vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại thôn Vân Trai (xã Tam Hiệp) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư có công suất 5.000m3/ngày đêm dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2021.

Nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư với công suất 10.000m3/ngày đêm dự kiến đưa vào vận hành, sử dụng năm 2022.

Các dự án khi đưa vào hoạt động sẽ thu gom, xử lý toàn bộ nước thải khu đô thị bao gồm khu dân cư và các khu công nghiệp tại xã Tam Hiệp – vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, trừ diện tích khu phía tây khu công nghiệp đã có hệ thống thu gom về nhà máy nước thải hiện tại.

TAGS