Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

AN BÌNH 03/04/2023 22:15

(QNO) - Ngày 30/3, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các địa phương tăng cường thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: V.PHIN
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: V.PHIN

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 18 hội khuyến học huyện, thị xã, thành phố, 3 hội khuyến học trường trực thuộc, 239 hội khuyến học xã, phường, thị trấn, 1.255 chi hội khuyến học thôn, khối phố, 5.633 ban khuyến học các loại và 458 phân hội khuyến học. Số lượng hội viên 274.245 người, đạt tỉ lệ 19,17%/ tổng dân số toàn tỉnh.

Về xây dựng các mô hình học tập, hiện có 260.455 gia đình được công nhận gia đình học tập. Có 2.140 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 933, thôn, khối phố đạt cộng đồng học tập và có 934 đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Hội các cấp tích cực xây dựng và phát triển nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài hằng năm trên 65 tỉ đồng hỗ trợ giúp cho các học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi và vượt khó, vươn lên học tốt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập phù hợp với thực tiễn hiện nay. Cần có giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai xây dựng các mô hình học tập đạt các Bộ tiêu chí của từng mô hình, từng đối tượng với chất lượng cao, phát triển bền vững.

Gắn phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực trong giai đoạn đến.

Đa dạng hóa các quan hệ, phối hợp, đối ngoại và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục tạo được nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khó khăn.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung “Phát triển các tổ chức khuyến học trong cơ quan, đơn vị của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và lực lượng vũ trang.... tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi và rộng khắp, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình với việc công nhận các danh hiệu thi đua của mỗi cá nhân và cơ quan, đơn vị” theo Kết luận số 49-KL/TW (ngày 10/5/2019) của Ban Bí thư Trung ương Đản.

Củng cố, kiện toàn và thành lập tổ chức khuyến học (Ban khuyến học) và xây dựng các mô hình học tập “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” trong các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương cân đối nguồn kinh phí, phân bổ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hội khuyến học triển khai thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo các nhiệm vụ được giao; đồng thời, chú trọng việc thành lập các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện để xây dựng “Đơn vị học tập” cấp huyện và mô hình “Công dân học tập” trong cơ quan, đơn vị cấp huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO