35 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 13.10, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh bắt đầu họp để đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021.

Sáng nay 13.10, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 bắt đầu làm việc. Ảnh: N.S
Sáng nay 13.10, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 bắt đầu làm việc. Ảnh: N.S

Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam, năm nay toàn tỉnh có 103 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP. Tính đến ngày 5.10, có 11/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc đánh giá sản phẩm ở cấp huyện và nộp hồ sơ về tỉnh để tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021 với 35 sản phẩm của 31 chủ thể (đạt tỷ lệ 33,98%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 5213 của UBND tỉnh là tối thiểu có 50% sản phẩm đăng ký năm 2021 tham gia đánh giá, phân hạng trong đợt 1).

Đợt 1 này có 7 địa phương không có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, gồm: Đại Lộc, Phú Ninh, Nông Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn. Nguyên nhân là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ minh chứng của các chủ thể gặp nhiều khó khăn.

Được biết, đến ngày 21.10, việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021 sẽ kết thúc.

TAGS