Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp bền vững

M.NHI - A.ĐÔNG |

(QNO) - Sáng nay 25/4, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: ANH NHI
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: ANH NHI

Ngày 16/1/2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký Quyết định số 296 phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chiến lược là phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và quốc tế, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Xây dựng hệ thống các tổ chức KHCN ngành nông nghiệp đủ tiềm lực và trình độ tạo ra các luận cứ và sản phẩm khoa học có giá trị cao, tiếp thu chọn lọc và làm chủ các công nghệ tiên tiến của thế giới, chuyển giao ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn sản xuất; góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. 

Mục tiêu cụ thể của chiến lược đến năm 2030 là nâng cao đóng góp của KHCN và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KHCN của các tổ chức KHCN công lập và khu vực tư nhân.

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (VietGAP) hoặc tương đương trở lên đạt hơn 40%; tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ KHCN có sản phẩm giống, vật tư đầu vào, quy trình công nghệ, thiết bị, tiến bộ kỹ thuật… được ứng dụng vào thực tiễn đạt hơn 90% vào năm 2025 và hơn 95% năm 2030; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chiếm 60% vào năm 2025 và 85% vào năm 2030…

 
KHCN và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Ảnh: ANH NHI 

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ xây dựng và phát triển được ít nhất 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước; xây dựng và phát triển 50 - 100 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái nông nghiệp…

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ NN&PTNTN, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo địa phương về giải pháp triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TAGS

Triển khai dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Tam Tiến

VĂN PHIN |

Công ty CP Sông Thao ECO Quảng Nam phối hợp với UBND xã Tam Tiến (Núi Thành) vừa tổ chức hội nghị triển khai dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Long Thành (Tam Tiến).

Thành lập HTX Nông nghiệp Đèo Le

DUY THÁI |

(QNO) - HTX Nông nghiệp Đèo Le (xã Quế Long, Quế Sơn) được thành lập vào sáng 14/4 với 23 thành viên.

Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp

HÀ QUANG |

(QNO) - Sáng 29/3, Sở KH-CN Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam tổ chức lớp tập huấn "Chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng ngành nông nghiệp".