Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt

MAI LINH - ANH ĐÔNG |

(QNO) - Sáng nay 17.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn (PTNT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn vào sáng nay 17.8.    Ảnh: L.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc với Chi cục PTNT. Ảnh: L.Đ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục PTNT báo cáo những kết quả nổi bật trong 7 tháng đầu năm 2021 trên các chương trình, nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới, OCOP, sắp xếp dân cư, liên kết sản xuất gắn với chế biến, phát triển hợp tác xã (HTX)…

Trong đó, trên cơ sở tham mưu của chi cục, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07 (ngày 13.1.2021) quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn các chủ thể nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ để tham gia đánh giá phân hạng và công nhận OCOP của tỉnh năm 2021.

Đến cuối năm 2020, Quảng Nam có 206 sản phẩm OCOP của 171 chủ thể được UBND tỉnh công nhận 3 sao trở lên (trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 26 sản phẩm 4 sao, còn lại 3 sao). Theo kế hoạch, năm 2021 toàn tỉnh có 102 sản phẩm tham gia chương trình này.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Chi cục PTNT đã cập nhật thông tin số hóa cơ sở dữ liệu HTX nông nghiệp; nhân rộng mô hình HTX kiểu mới… Chi cục đã tham mưu hoàn thiện dự thảo đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

Qua rà soát các nhiệm vụ được giao, Chi cục PTNT đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị HĐND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 (ngày 19.4.2017) và Nghị quyết số 13 (ngày 28.9.2018) để có cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2021 - 1.8.2021.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm hằng năm bố trí kinh phí cho Sở NN&PTNT và chi cục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật HTX; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, tham quan học tập kinh nghiệm… Ngoài ra, Chi cục PTNT đề nghị tỉnh bổ sung thêm 2 biên chế để đảm bảo số lượng 16 biên chế công chức được giao (hiện có 14 biên chế).

Thời gian qua, các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ các chủ thể quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP.   Ảnh: L.Đ
Thời gian qua, các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ các chủ thể quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ảnh: L.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả Chi cục PTNT đã thực hiện, đặc biệt là chương trình OCOP, sắp xếp bố trí dân cư, phát triển HTX… Tuy nhiên, ở chừng mực, khía cạnh nào đó, vai trò của chi cục chưa phát huy được. Việc phối kết hợp trong một vài lĩnh vực còn một số bất cập. Sản phẩm OCOP mới đạt về số lượng, còn chất lượng còn nhiều vấn đề đáng bàn… Đó là những vấn đề trong thời gian tới Chi cục PTNT cần rà soát, khắc phục.

Trong thời gian đến, ông Trần Anh Tuấn đề nghị Chi cục PTNT có sự phân công, sắp xếp lại bộ máy theo hướng chuyên sâu, theo dõi xuyên suốt để thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ được giao gắn với từng đầu việc. Trong đó, với chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh thực hiện tốt vai trò phối hợp, Chi cục PTNT cần thể hiện sự chủ công trong một số nội dung của chương trình. Không chỉ dừng ở thẩm định các tiêu chí, mà còn thể hiện vai trò hướng dẫn, tư vấn để địa phương thực hiện bằng cách làm hay, phương pháp mới.

Ngoài ra, cần nâng cao vai trò chủ thể - cơ quan thường trực chính thống đủ sức tin cậy trong thực hiện chương trình OCOP; tập trung phối hợp khảo sát nắm nhu cầu triển khai và chủ động làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện sắp xếp bố trí dân cư theo các nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch UBND tỉnh; chi cục phải có công văn tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nâng cao vai trò, phân công trách nhiệm rõ ràng trong phát triển HTX…

Về kiến nghị của Chi cục PTNT, ông Trần Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu và chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh trả lời cụ thể. Trong đó, liên quan đến vị trí việc làm nếu bất hợp lý thì đề nghị điều chỉnh, bổ sung lại vị trí việc làm báo cáo Sở Nội vụ đăng ký thi tuyển để đảm bảo yêu cầu hoạt động.

TAGS