Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất rau củ quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đạt bình quân 150 triệu đồng/ha

MAI NHI |

(QNO) - Hôm nay 16.12, UBND tỉnh có Quyết định số 3680 ban hành Kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau củ quả an toàn trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 6.000ha rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.   Ảnh: MAI NHI
Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 6.000ha rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: MAI NHI

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích sản xuất rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh khoảng 6.000ha, trong đó 5.000ha ứng dụng công nghệ cao, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước. Có ít nhất 10% diện tích rau an toàn được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn GAP khác theo quy định. Năng suất bình quân đạt 300 tạ/ha, giá trị thu nhập tăng hơn 15 - 20% so với sản xuất rau đại trà.

Cùng với đó, hình thành 8 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP có ứng dụng công nghệ cao, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước với quy mô khoảng 5ha/mô hình trên địa bàn 8 huyện trọng điểm sản xuất rau của tỉnh. Kêu gọi và thu hút được 3 - 5 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong 3 năm tới, cố gắng thu hút 3 - 5 doanh nghiệp vào liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.     Ảnh: MAI NHI
Trong 3 năm tới, cố gắng thu hút 3 - 5 doanh nghiệp vào liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Ảnh: MAI NHI

Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất rau củ quả đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đạt mức bình quân 150 triệu đồng/ha. Có từ 3 - 5 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP...

TAGS