Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Hiệp Đức đạt 523 tỷ đồng

V.MINH - A.ĐÔNG |

(QNO) - Hôm qua 8.12, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021.

ổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Hiệp Đức năm 2021 đạt 523 tỷ đồng. Ảnh: V.M
Năng suất lúa của Hiệp Đức đạt bình quân 55,95 tạ/ha. Ảnh: V.M

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh nhưng tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Hiệp Đức đạt 523 tỷ đồng, tăng 1,06% so với năm 2020. Trong đó, toàn huyện gieo trồng 2.244ha lúa, đạt năng suất bình quân hơn 55,9 tạ/ha; sản xuất 241ha bắp, năng suất 45,1 tạ/ha, đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 13.648 tấn. 

Đến nay, toàn huyện có khoảng 10.089 con bò (tỷ lệ bò lai chiếm 92,08%), 1.897 con trâu, 11.339 con heo và hơn 116 nghìn con gia cầm. Trong năm đã xây dựng 14 mô hình thí điểm trồng cây măng cụt với diện tích 6ha; trồng và tái canh 4.430ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên 57,5%, đạt 132% kế hoạch...

TAGS

Hướng đến nền nông nghiệp xanh

VIỆT NGUYỄN |

Chuyển đổi sang hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp là rất cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng mỗi năm 10 - 16%

M.NHI - T.ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 7.12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp

HOÀNG LIÊN |

Việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, tập trung phát triển nền nông nghiệp ven đô là hướng đi của nhiều địa phương.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở Nông Sơn: Tạo việc làm, tăng thu nhập

VĂN SỰ - VINH ANH |

Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là cách huyện Nông Sơn đã và sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện nhằm góp phần giải quyết bài toán việc làm, giúp người dân ứng dụng hiệu quả các gói kỹ thuật tiên tiến vào quá trình phát triển sản xuất để tăng năng suất, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp.