Giảm nghèo - An sinh

Quảng Nam: 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

LÊ DIỄM 07/02/2024 14:55

Theo BHXH Việt Nam, đến tháng 2/2024, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 60,2 triệu lượt tra cứu thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, ngành BHXH đã liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đối với dịch vụ công “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Đối với dịch vụ công “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam: 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO