Quy hoạch - Đầu tư

Quảng Nam cùng các địa phương rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

HÀ SẤU 12/04/2024 08:15

(QNO) - Ngày 11/4, UBND tỉnh có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 148 ngày 9/4 để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

img_20240411_184253.jpg
Thường trực Chính phủ đề nghị rà soát, hoàn thiện nhiều nội dung trong Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, trong đó phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế. Ảnh: H.S

Theo thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Thường trực Chính phủ đề nghị rà soát nội dung các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đối với vùng. Trên cơ sở đó, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phải xác định được tầm quan trọng, tiềm năng và thế mạnh của vùng từ đó đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để phát triển vùng.

Nghiên cứu, bổ sung giải pháp, phương án cụ thể cho việc phát triển hệ thống cảng biển để đẩy mạnh kinh tế biển; khôi phục hệ thống sân bay lưỡng dụng, trong đó phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế; đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ phù hợp với phát triển kinh tế của vùng; phát triển du lịch biển, phát huy tiềm năng khai thác các di tích lịch sử, văn hóa...

Rà soát, kết cấu nội dung quy hoạch để rõ ràng, mạch lạc hơn theo tổ chức các không gian (giao thông, văn hóa, các dòng sông, phát triển, khoa học và đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, nông nghiệp, bảo vệ môi trường...)

Nghiên cứu, bổ sung vào Quy hoạch vùng việc khai thác năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) gắn với hiệu quả phát triển kinh tế, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia.

Nghiên cứu các nguồn lực để phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây trong đó cần có giải pháp cụ thể đối với dự án kết nối với vùng Tây Nguyên.

Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung sau khi được phê duyệt, thực hiện công bố theo quy định, làm tốt công tác truyền thông đến các cơ quan, người dân để biết, thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam cùng các địa phương rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO