Quảng Nam đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026

TÙNG CHI 18/01/2024 15:31

(QNO) - UBND tỉnh vừa có tờ trình đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức được giao giai đoạn 2022 - 2026 đối với tỉnh Quảng Nam từ 26.903 viên chức lên 27.444 viên chức.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, năm 2015, Bộ Nội vụ thẩm định số lượng biên chế viên chức khối chính quyền địa phương của Quảng Nam là 33.828 người; năm 2021 là 29.892 người.

Trên cơ sở này, năm 2021, HĐND, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 29.892 người; giảm 3.936 người so với số giao năm 2015, tương đương với tỷ lệ tinh giản 11,6%.

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương (quy định tỷ lệ tỉnh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế) thì giai đoạn 2016 - 2021 tỉnh Quảng Nam đã thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế là 1,6% (tương đương 541 biên chế viên chức).

Đồng thời theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40 ngày 18/7/2022: “Những nơi đã thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026”.

Từ thực trạng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40, để đảm bảo bố trí biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thực hiện đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh đã đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức giao giai đoạn 2022 - 2026 đối với tỉnh Quảng Nam từ 26.903 viên chức lên 27.444 viên chức, trong đó có tính phần vượt chỉ tiêu biên chế tinh giản đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2021, tương ứng 1,6% (541 biên chế) vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức giai đoạn 2022 - 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO