Nông Sơn khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

T.N - T.P |

(QNO) - Từ ngày 17 đến 25/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nông Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Nông Sơn triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: N.P
Nông Sơn triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: N.P

Nông Sơn phát lệnh gọi 252 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Trong đó, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 228 người, nghĩa vụ công an 24 người. Theo chỉ tiêu năm 2023, Nông Sơn tuyển chọn 56 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Để công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã chú trọng công tác quản lý thanh niên trúng tuyển ở địa phương, đây là nội dung quan trọng quyết định đến chất lượng và chỉ tiêu giao quân.

TAGS