Nông Sơn phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022

T.N - T.P |

(QNO) - UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Nông Sơn, tổng thực lực thanh niên đủ tuổi từ 18 - 27 toàn huyện là 1.359. Trong đó, miễn làm NVQS 32 thanh niên, tạm hoãn gọi nhập ngũ 458 thanh niên. Hội đồng NVQS huyện đã thông qua danh sách 292 thanh niên đủ tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện nhấn mạnh, để nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đạt kết quả cao, huyện tiếp tục thực hiện theo phương thức địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phấn đấu giao quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Hội đồng NVQS và Ban Chỉ huy Quân sự các xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương liên quan để nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình.  

TAGS