Tam Kỳ có 1.631 thanh niên đủ điều kiện gọi khám tuyển NVQS năm 2021

QUANG SƠN - MINH TẤN |

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP.Tam Kỳ vừa họp triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ông Bùi Ngọc Ảnh  - Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS  thành phố chủ trì cuộc họp.

Hội đồng NVQS thành phố đã thông qua kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị xã, phường trên địa bàn. Theo đó, TP.Tam Kỳ có 1.631/4.759 nam công dân đủ điều kiện gọi khám tuyển NVQS.

Trong thời tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phát lệnh điều động công dân khám sức khỏe NVQS cho các xã, phường. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các trường hợp miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ; các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia khám tuyển NVQS, chú trọng nâng cao chất lượng tuyển quân. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết để phục vụ công tác khám tuyển. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các địa phương cần triển khai các bước tuyển quân chặt chẽ, theo đúng quy trình, đảm bảo theo chỉ tiêu giao.

TAGS