Chính quyền - đoàn thể

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Quảng Nam:Chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo quy trình

L.VŨ 31/05/2024 07:51

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3828 lưu ý các địa phương, đơn vị triển khai chặt chẽ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định và đạt tỷ lệ đồng thuận cao về chủ trương, phương án sắp xếp đề ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; trực tiếp làm việc và tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan trung ương đối với những nội dung liên quan đến đề án, nhất là nội dung về quy hoạch, đánh giá phân loại đô thị...

Đặc biệt, từng cấp, ngành rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, hoàn thành việc thanh quyết toán các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn trước khi thực hiện việc sắp xếp ĐVHC; lưu ý thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các hồ sơ, thủ tục, nhất là đối với các công trình, dự án chuyển tiếp; thực hiện bàn giao cụ thể, đầy đủ cho ĐVHC mới.

UBND cấp huyện có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có); tiếp tục hoàn chỉnh đề án và thực hiện các trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo đúng tiến độ quy định.

UBND các huyện Nông Sơn và Quế Sơn chủ động, tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc xây dựng và hoàn thiện Đề án cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025.

UBND các huyện Tây Giang, Quế Sơn, Nam Trà My khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập ĐVHC đô thị theo tiến độ của sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/6/2024.

Liên quan đến việc thực hiện sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung liên quan đến đề án cấp huyện.

Sau khi có ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo, có văn bản gửi dự thảo đề án và xác định cụ thể thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nông Sơn và Quế Sơn; trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cử tri, nhưng không kéo dài sau ngày 7/6/2024.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Phương án tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của đơn vị hành chính cấp huyện mới sau khi sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Quảng Nam: Chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo quy trình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO