Sẽ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

CHÂU NỮ 03/04/2023 05:21

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình triển khai tại các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, trong đó ưu tiên các địa phương phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số. Ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% ở cấp huyện và 60% ở cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ít nhất 70% xã có các HTX, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Đồng thời có ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại.

Cũng trong giai đoạn này, Quảng Nam phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tất cả xã NTM kiểu mẫu có ít nhất 1 mô hình thôn NTM thông minh/xã; huyện NTM nâng cao có ít nhất 3 mô hình thôn NTM thông minh.

Cùng với đó, phấn đấu mỗi năm có ít nhất có 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh trật tự...).

UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu nêu trên, cụ thể là tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; thực hiện các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM; huy động nguồn lực triển khai…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẽ triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO