Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Năm 2023 sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 4/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cũng lưu ý: Đối với những huyện không đạt chuẩn theo quy định, từ nay về sau không tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ngay cả việc bổ nhiệm chức vụ trưởng/phó phòng cũng dừng lại.

Tinh giản 76 biên chế khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2026

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Theo Công văn 1813 ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung về tinh giản biên chế và định suất hợp đồng lao động, năm 2022 số biên chế được giao cho khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh là 1.462, gồm 1.389 công chức và 73 viên chức. Đến năm 2026, biên chế được giao giảm 76 người xuống còn 1.387, gồm 1.320 công chức và 66 viên chức.

Năm 2021, kết nạp 1.731 đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 11.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Tin buồn

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY |

(QNO) - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng gia đình thương tiếc báo tin:

Bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc

CÔNG TÚ - NHẬT DUY |

(QNO) - Sáng nay 5.2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị bầu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đến dự.

Năm 2020, khai trừ và xóa tên 346 đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2020, khối Đảng, đoàn thể tỉnh giải quyết 15 trường hợp và khối Nhà nước giải quyết 567 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108 và 113 của Chính phủ. Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Nghị định số 26 của Chính phủ cho 71 trường hợp.

Công bố kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, mặt trận, các đoàn thể

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Hội đồng thi tuyển công chức Tỉnh ủy vừa có thông báo kết quả thi tuyển công chức vào các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.