Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Từ 30/5 đến 20/6/2023 triển lãm búp bê Nhật Bản tại Đà Nẵng

NGUYỄN ĐẮC |

(QNO) - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam (21/9/1973 - 21/9/2023), Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm búp bê Nhật Bản.