biên chế

Thống nhất giữ nguyên số lượng biên chế và định suất hợp đồng lao động của Phú Ninh

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Chiều 26.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp thẩm định Đề án vị trí việc làm của UBND huyện Phú Ninh.

Sở GD-ĐT khó tuyển đủ vị trí việc làm

ANH SẮC |

Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh vừa có cuộc làm việc với Sở GD-ĐT, đề nghị tuyển đủ chỉ tiêu biên chế giao.

Quảng Nam giảm 126 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở và huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam giảm 7 chi cục, 23 phòng thuộc sở, ban, ngành và tương đương; giảm 19 phòng thuộc chi cục; giảm 126 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 350 biên chế công chức, 3.936 biên chế viên chức…

"Lãng phí" chỉ tiêu biên chế ở Nam Trà My

NGUYÊN ĐOAN |

Số biên chế công chức, viên chức đang được huyện Nam Trà My sử dụng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức nhằm sớm khắc phục tình trạng “lãng phí” chỉ tiêu biên chế như hiện nay.

Quảng Nam có 2.060 vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính

CHÂU NỮ |

* Quảng Nam được 3.156 biên chế công chức năm 2022

(QNO) - Tổng số vị trí việc làm (VTVL) trong các tổ chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam là 2.060 vị trí; trong đó cấp tỉnh là 676 VTVL, UBND cấp huyện là 1.384 VTVL.

Quảng Nam tạm giao 32.881 biên chế công chức và viên chức năm 2022

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2022, UBND tỉnh tạm giao 29.755 biên chế viên chức và 3.126 biên chế công chức cho 18 huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc tỉnh.

Điều chỉnh tăng chỉ tiêu biên chế

HÀN GIANG |

Từ việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước gắn với điều chuyển biên chế công chức theo chủ trương, tại Kỳ họp thứ hai, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa X) xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức năm 2021.

Từ năm 2017 đến nay, Quảng Nam giảm 110 đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

* Tinh giản 12% biên chế

(QNO) - Quảng Nam hiện có 905 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 165 đơn vị (tương ứng 15,4%) so với năm 2015. Riêng từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh giảm được 110 đơn vị.

Quảng Nam đề nghị bổ sung 926 biên chế viên chức trong năm 2022

CHÂU NỮ |

Theo báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của UBND tỉnh, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 25.422 người, tăng 1.203 người so với năm 2021; hợp đồng lao động theo Nghị định (NĐ) 68 ngày 17.11.2000 và NĐ 161 ngày 29.11.2018 của Chính phủ là 1.491 người, tăng 512 người so với năm 2021.

UBND tỉnh giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 27.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 278/QĐ-UBND giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021.

Kiến nghị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra sáng nay 13.1, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ra kiến nghị trên đối với UBND tỉnh khi báo cáo thẩm tra tờ trình về kế hoạch giao biên chế công chức, viên chức năm 2021 của UBND tỉnh.

Núi Thành đề nghị tăng biên chế giáo dục

TRÚC VĂN |

Thực hiện Công văn số 980/2020 của Sở GD-ĐT, huyện Núi Thành đã rà soát, thống kê tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 1.5.2020, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT huyện là 1.589 người (chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 1.766 người). Còn theo Đề án số 1298/2018 của UBND tỉnh đã được phê duyệt, tổng số biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 đối với Núi Thành là 1.774 biên chế.

Khắc phục bất cập sử dụng biên chế

NGUYÊN ĐOAN |

Tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua, HĐND tỉnh thống nhất tạm giao biên chế năm 2020 như nội dung UBND tỉnh trình; đồng thời đặt ra yêu cầu, đến hết tháng 3.2020, UBND tỉnh phải hoàn thành việc tổ chức thi tuyển công chức, chấm dứt hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan hành chính nhà nước.