Bộ chỉ số DDCI

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành (DDCI) 2021: Quan trọng là chất lượng thực thi

TRỊNH DŨNG |

Không chỉ chấm điểm, xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh, Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) 2021 sẽ chỉ ra ưu điểm, nhược điểm của đơn vị, địa phương để định hướng cải thiện. Đó là vấn đề được đề cập nhiều tại hội thảo “Lấy ý kiến hoàn thiện bộ chỉ số DDCI 2021” do Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam tổ chức hôm qua 10.3.

Khảo sát, công bố kết quả DDCI: Căn cứ đánh giá năng lực điều hành

TRỊNH DŨNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, việc khảo sát, công bố năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) được tổ chức thực hiện hằng năm và sẽ lấy kết quả làm một trong những căn cứ đánh giá năng lực điều hành của ngành, địa phương.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh.