chất thải y tế

Tất cả chất thải phát sinh của F0 phải được quản lý như chất thải lây nhiễm

TÙNG CHI |

(QNO) - Tất cả loại chất thải rắn phát sinh của F0 đang cách ly tại nhà phải được quản lý như chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không nhiễm Covid-19 và thu gom theo hướng dẫn để chuyển tới điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương.

Quản lý chặt chất thải từ F0 điều trị tại nhà

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 28.2, UBND tỉnh ban hành Công văn 1110 yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế và UBND các địa phương tăng cường quản lý chất thải đối với trường hợp mắc Covid-19.

Tăng cường quản lý chất thải y tế

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 9293 yêu cầu tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3297 yêu cầu tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường tại khu vực cách ly tập trung

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 10.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1971/UBND-KTN hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch.