du lịch văn hóa

[VIDEO] - Thăm bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An

VĨNH LỘC - HỒ QUÂN |

(QNO) - Nằm ở trung tâm phố cổ, bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An là nơi trưng bày các hình ảnh, mô hình, hiện vật độc đáo gắn với chiều dài lịch sử văn hóa vùng đất phố Hội, phản ánh những giá trị tinh hoa của nền y học phương Đông trong suốt chiều dài lịch sử.

[VIDEO] - Liên kết để phát triển du lịch miền núi

H.QUÂN - T.CÔNG - A.NGƯỚC |

(QNO) – Miền núi Quảng Nam có nhiều thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch trải nghiệm, sinh thái. Song, thực tế du lịch vẫn còn hoang sơ, chưa được khai thác xứng tầm. Do vậy để miền núi định vị được vị thế trên bản đồ du lịch Quảng Nam, đã đến lúc cần thu hút mạnh đầu tư, kết nối tour tuyến, tăng cường quảng bá, nhất là liên kết phát triển giữa các địa phương, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành. 

Công nghiệp văn hóa - động lực cho phát triển

XUÂN HIỀN - VĨNH LỘC |

“Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) tại các địa phương trong cả nước rất lớn, nhất là khi phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch và nhiều ngành dịch vụ, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa địa phương

KHÁNH LINH - XUÂN HIỀN |

(QNO) - Sáng nay 26/11, tại TP.Hội An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức diễn đàn toàn quốc “Đối thoại phát triển địa phương năm 2022” với chủ đề “Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương”.