Duy Thu

Đổi thay Duy Thu

HOÀI NHI |

Xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nhưng qua 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Duy Thu (Duy Xuyên) đã “thay da đổi thịt”.

Xã Duy Thu công bố đạt chuẩn nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

(QNO) - Hôm qua 23.12, xã Duy Thu (Duy Xuyên) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.