GD-ĐT

Bộ GD-ĐT điều chỉnh Lịch sử trở thành môn học bắt buộc

Theo TTXVN |

(QNO) - Ngày 3.8, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 13 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32 ngày 26.12.2018 (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp xem xét đề án phát triển giáo dục, du lịch và nông nghiệp

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 14.4, HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII tổ chức kỳ họp đột xuất để xem xét tờ trình của UBND thành phố về các đề án trên lĩnh vực GD-ĐT, du lịch, nông nghiệp.