Hán Nôm

Hội An ra mắt sách về sắc phong

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - Chiều 16.3, tại đình Hội An (còn gọi là đình Ông Voi), Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức buổi giao lưu, ra mắt sách “Di sản Hán Nôm Hội An - tập 6: Sắc phong”.