Kết luận 01

Cả nước có hơn 25.500 mô hình học tập và làm theo Bác

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

MỸ LINH |

(QNO) - Tối ngày 5/6, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021 - 2023.