khiếm thính

Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục, hướng nghiệp trẻ khiếm thính

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án hỗ trợ giáo dục và hướng nghiệp cho trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh do Tổ chức Hearing and Beyond in Viet Nam tài trợ không hoàn lại hơn 3,6 tỷ đồng.