khoai chà

Ngọt bùi khoai chà làng Đông

ĐẶNG TRƯƠNG |

“Ai về Trảng Chuổi quê tôi/ Nhớ mua đường bát với khoai chà làng Đông”… Ông Dương Bảy - Chi hội trưởng Nông dân cũng là Trưởng thôn Đông Nam (xã Quế Mỹ, Quế Sơn) đọc cho chúng tôi nghe câu ca từ xưa người làng Đông thường ngâm nga để tự hào về đặc sản khoai chà truyền thống của mình.

Khoai chà Phú Thọ

NHÃ PHƯƠNG - DUY THÁI |

Năm 2019, xã Phú Thọ (Quế Sơn) chọn khoai chà và các sản phẩm từ khoai đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP.