lực lượng bảo vệ rừng

Nỗ lực bảo vệ rừng Mỹ Sơn

PHI THÀNH - NHÃ PHƯƠNG |

Những năm qua, cùng với phát huy giá trị các khu đền tháp, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) Mỹ Sơn đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.  

Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng vùng giáp ranh

TRÚC VĂN |

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My tổ chức 12 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa xã Trà Kót (Bắc Trà My) với xã Tam Trà (Núi Thành). Qua đó, đã phá hủy 3 lán trại xây dựng trái phép làm nơi nghỉ của các đối tượng phá rừng.

Hợp tác giữ rừng vùng giáp ranh

TRẦN HỮU |

Hôm qua 1.12, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum tổ chức hội nghị đánh giá quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng (BVR) vùng giáp ranh. Hai năm qua (2019 - 2020), từ sự chia sẻ thông tin kịp thời, tăng cường trách nhiệm quản lý, BVR mà 3 địa phương có thêm “cánh tay nối dài” trong việc đấu tranh với các hành vi xâm hại rừng trái phép ở vùng giáp ranh.

Xây dựng lực lượng bảo vệ rừng chuyên nghiệp

HỮU PHÚC |

Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp lại các chủ rừng, ngành lâm nghiệp tiếp tục thành lập lực lượng bảo vệ rừng (BVR) chuyên trách theo hướng “không đông nhưng đủ mạnh”.