ngày Khí tượng thế giới

Tầm quan trọng của đại dương đối với khí hậu, thời tiết

NAM VIỆT |

(QNO) - Với chủ đề “Đại dương - thời tiết và khí hậu của chúng ta”, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nhấn mạnh việc kết nối đại dương, thời tiết và khí hậu trong hệ thống trái đất - một nhân tố chính tác động đến nền kinh tế toàn cầu.