Nghị quyết 35 HĐND tỉnh

[Infographic] - Một số điểm mới về triển khai Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, trang trại

MỸ LINH - VIỆT LONG |

(QNO) - Quyết định 1721 (ngày 15/8/2023) thay thế Quyết định số 3361 (ngày 17/11/2021) của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (NQ35) có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế vườn, trang trại.

Động lực phát triển mạnh kinh tế vườn ở Nông Sơn

MỸ LINH - MINH TÂM |

(QNO) - Tại huyện Nông Sơn, nhờ sự hỗ trợ Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT), nhiều nơi người dân đã thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. 

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ hệ thống nước tưới cho cây trồng

MỸ LINH |

(QNO) - Để phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT), một trong những yếu tố được nông dân quan tâm là nguồn nước tưới. Vì vậy, Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh đã dành cơ chế ưu đãi hỗ trợ công trình cấp nước, hệ thống tưới tiêu phục vụ phát triển KTV, KTTT

Núi Thành phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại

MỸ LINH |

(QNO) - Núi Thành là địa phương có diện tích vườn đồi khá lớn, đây sẽ là ưu thế để phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT) đem lại giá trị kinh tế cao.

Nông Sơn tiếp tục hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng phát triển 60 mô hình kinh tế vườn - trang trại

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Từ nguồn vốn do ngân sách tỉnh và huyện phân bổ, năm 2023 này Nông Sơn tiếp tục hỗ trợ người dân hơn 5,1 tỷ đồng để có điều kiện đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn - trang trại gắn với du lịch.

[VIDEO] - Điểm sáng kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở Tam Sơn

VĂN PHIN |

(QNO) - Những năm gần đây, kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở xã miền núi Tam Sơn (Núi Thành) phát triển khá mạnh, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi phía tây huyện.

[VIDEO] - Khởi sắc kinh tế vườn ở Quế Sơn

MỸ LINH - HỒ QUÂN |

(QNO) - Qua một năm triển khai Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) giai đoạn 2021-2025, tại huyện Quế Sơn đã hình thành nên những khu vườn trồng cây ăn quả mới xanh tươi, mang theo kì vọng về sự khởi sắc trong phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Phát triển kinh tế vườn, trang trại theo hướng hữu cơ

MỸ LINH |

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng cho các địa phương, chủ vườn, trang trại phát triển kinh tế theo hướng hữu cơ, bền vững.

Cần tháo gỡ rào cản trong phát triển kinh tế vườn, trang trại

M.LINH - V.TÂY |

(QNO) - Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 35 về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, trang trại giai đoạn 2021 - 2025, Bắc Trà My đầu tư phát triển nhiều vườn cây ăn quả, song rào cản lớn nhất vẫn là nhiều nông hộ chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ theo quy định.

Nông dân mạnh dạn đầu tư vườn cây ăn quả

MỸ LINH |

(QNO) - Mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều nông dân xứ Quảng đang tạo ra hướng đi mới cho kinh tế vườn.

Phú Ninh có 56 vườn, trang trại đủ điều kiện tiếp cận Nghị quyết 35

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 30/11, tại Phú Ninh, Sở NN&PTNT tỉnh kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Sớm tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại

MỸ LINH |

(QNO) - Nghị quyết 35 quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 tạo đòn bẫy phát triển thế mạnh của ngành nông nghiệp và thu hút sự quan tâm đầu tư của các địa phương. Chính sách về KTV, KTTT đã ban hành, song quá trình triển khai phát sinh nhiều vương mắc, cần được tháo gỡ. 

[eMagazine] - Nghị quyết 35 - Bước đột phá cho kinh tế vườn, trang trại

|

(QNO) - Sau gần 1 năm ra đời, Nghị quyết 35 HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) giai đoạn 2021-2025 đã khuyến khích, định hướng giúp nông dân tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Qua đó, hướng tới sự phát triển bền vững, mang lại thu nhập cao từ mô hình KTV, KTTT.

Nghị quyết 35, cú hích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

MỸ LINH - DIỄM LỆ |

(QNO) - Nghị quyết 35 quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 ra đời tạo động lực, bệ phóng giúp nông dân nỗ lực trong phát triển KTV, KTTT. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân sớm tiếp cận các cơ chế chính sách từ nghị quyết.

Tập huấn triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

V.SỰ - M.LINH |

(QNO) - Trong 2 ngày 21 và 22.9, tại TP.Tam Kỳ, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết 35 (ngày 29.9.2021) của HĐND tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Lấn cấn hỗ trợ cơ chế phát triển kinh tế vườn

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 mở ra cơ hội cho nông dân tiếp cận hướng sản xuất quy mô, hiện đại. Tuy nhiên, tại Tiên Phước, việc triển khai nghị quyết vẫn còn vướng mắc, lấn cấn về thủ tục hưởng lợi chính sách.