nợ thuế

Chi cục Thuế Đại Lộc: Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình nợ thuế

VĂN DŨNG - KHÁNH LÊ |

Thời gian qua, Chi cục Thuế Đại Lộc đã triển khai nhanh chóng các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ thuế

VĂN DŨNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).