Phân loại rác tại nguồn

Phân loại rác thải tại nguồn

Đ.YÊN - Q.VƯƠNG |

Để nâng cao hiệu quả xử lý rác thải trên địa bàn xã, từ năm 2020 đến nay, các tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Tam Thái (Phú Ninh) đã phối hợp thí điểm xây dựng mô hình phân loại và xử lý rác tại nguồn tại thôn Hòa Bình. 

Núi Thành thí điểm phân loại rác thải tại gia đình

VĂN PHIN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành phối hợp với Phòng TN-MT huyện vừa phát động xây dựng mô hình điểm “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường.

Phân loại rác thải, được không?

CHÂU NỮ |

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 với nhiều chính sách mới, được xem là đột phá đối với công tác bảo vệ môi trường.

Duy Xuyên phát động toàn dân phân rác thải tại nguồn

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa phát động phong trào toàn dân phân rác thải tại nguồn. Theo đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ vào cuộc đồng bộ vận động người dân phân rác thải tại nguồn; thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi ny lon khó phân hủy; sử dụng các vật chứa đựng dùng nhiều lần, như giỏ nhựa đi chợ, chai đựng nước bằng thủy tinh và các vật dụng khác trong gia đình dùng nhiều lần...