phong trào thanh niên

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực hiện nhiều công trình hữu ích

D.LỆ |

(QNO) - Chiều nay 7.1, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực hiện nhiều hoạt động thanh niên ý nghĩa

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều 8.1, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.