quan trắc môi trường

Cấp thiết quan trắc môi trường nuôi thủy sản

VIỆT NGUYỄN |

Nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn rủi ro nên công tác quan trắc, cảnh báo, giám sát môi trường đặt ra cấp thiết.

Quan trắc 106 điểm về môi trường trong năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chương trình quan trắc môi trường của Quảng Nam năm 2021 sẽ quan trắc 106 điểm với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.

Các chỉ số quan trắc môi trường được cải thiện

H.PHÚC |

Cuối tuần qua, Sở Tài nguyên - môi trường công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2020. 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 12.1, UBND tỉnh phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025.