Quỹ phòng chống thiên tai

Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

M.L |

(QNO) - Ngày 5.4, UBND tỉnh có quyết định thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam, tên giao dịch quốc tế là Quang Nam Disaster Prevention Fund (viết tắt Quang Nam DPF).