thu ngân sách nhà nước

Tiếp tục tăng cường quản lý thu ngân sách

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Xây dựng; Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 4681 (ngày 26.7.2021) của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Tăng thu, giảm chi, linh hoạt điều hành tài chính ngân sách

T.D |

Sáng 6.1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành tài chính, ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì.

Nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững

TRỊNH DŨNG |

Thu ngân sách nội địa Quảng Nam năm 2021 vượt dự toán (đến ngày 29.12 đạt 18.300 tỷ đồng, vượt 14% dự toán). Số thu năm 2022 ấn định tăng 8,5% được cho cũng sẽ không có gì khó khăn. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan tài chính mà còn thể hiện năng lực nội sinh của doanh nghiệp, sức khỏe nền kinh tế và sự điều hành linh hoạt của chính quyền. Dù vậy, Quảng Nam vẫn chưa thể tự tin với kế sách nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn, giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài ngành, doanh nghiệp, tạo lập nguồn ngân sách bền vững cho tương lai.

Năm 2022, Quảng Nam dự thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2021

HỮU PHÚC - THANH ĐOÀN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X vừa qua, UBND tỉnh đã báo cáo công khai dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022. Theo đó, năm 2022, Quảng Nam dự thu NSNN trên địa bàn là 23.700 tỷ đồng (tăng 12% so với ước thực hiện năm 2021).