tiếng Cơ Tu

Trang bị kiến thức về bảo tồn tiếng nói và chữ viết Cơ Tu

TẤN SỸ - XUÂN LAM |

(QNO) - Tại huyện Nam Giang, Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL) vừa chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lớp tập huấn về bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu.

Tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng Cơ Tu

ĐÌNH HIỆP |

Triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, chính quyền, mặt trận đoàn thể huyện Tây Giang còn áp dụng tuyên truyền bằng tiếng Cơ Tu.  Vì hiện nay, một bộ phận đồng bào Cơ Tu còn hạn chế trong sử dụng tiếng phổ thông nên không phải ai cũng nghe và hiểu hết được những khuyến cáo của Bộ Y tế và ngành chức năng.