tổng giá trị sản xuất

Duy Xuyên thông qua nghị quyết xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025

M.NHI - P.THÀNH |

(QNO) - Sáng nay 10.10, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 13 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của Nông Sơn ước đạt hơn 360 tỷ đồng

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 14.7, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và bàn một số vấn đề liên quan theo luật định.

Thăng Bình: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 6,6%

GIANG BIÊN - HỒNG NĂM |

(QNO) - Chiều 29.6, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổng giá trị sản xuất của Phú Ninh tăng hơn 10%

HOÀNG ĐẠO - QUỐC VƯƠNG |

(QNO) - Sáng nay 21.12, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế của Điện Bàn giảm 1,68%

KHÁNH LINH |

(QNO) - Sáng nay 21.12, HĐND thị xã Điện Bàn (khóa XII) khai mạc Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Tổng giá trị sản xuất của Nông Sơn tăng 7,5%

MINH THÔNG |

(QNO) - Chiều 17.12, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất của Thăng Bình trong 9 tháng đạt 7.539 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 6.10, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; quán triệt một số nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Trung ương.

Thăng Bình: Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế trong 6 tháng đạt 5.274 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 7.7, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ VI (khóa XXI).

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của Quế Sơn đạt 8.573 tỷ đồng

DUY THÁI |

(QNO) - Ngày 9.12, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2020; thông qua Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự.