ứng dụng VNeID

Công an Đông Giang hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

CÔNG TÚ |

(QNO) - Công an huyện Đông Giang đang ra quân đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an.