xây dựng đời sống văn hóa

Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện TD-TT trong công chức, người lao động

M.LINH |

(QNO) - Chiều 12.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện TD-TT trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2026.

Phấn đấu đến năm 2025, hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5147 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập huấn xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ công đoàn

DIỄM LỆ - THÙY TRANG |

(QNO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tập huấn xây dựng đời sống văn hóa và kỹ năng viết tin bài cho cán bộ công đoàn các cấp.

Quế Sơn nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa

NHÃ PHƯƠNG – DUY THÁI |

Qua 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Quế Sơn trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào chiều sâu ở cộng đồng dân cư.

Phú Ninh có 20.206 hộ gia đình văn hóa

H.CHÂU - A.ĐÔNG |

(QNO) - Chiều 11.3, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

THƯ QUÂN |

Dù đạt được nhiều thành quả tích cực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn phải đối diện với nhiều thực trạng trong đời sống mới. Điều này đòi hỏi hướng đi thực chất hơn, khơi dậy được khát vọng vươn lên trong cộng đồng và mỗi người dân. 

Dấu ấn xây dựng văn hóa cơ sở

VĨNH LỘC |

Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi rõ nét, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Sức mạnh nội sinh

LÊ QUÂN |

Gần như một luồng gió mới, bắt đầu từ năm 2000, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trở thành sức mạnh tổng hợp gắn kết chặt chẽ mọi thành phần và tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Núi Thành phấn đấu hơn 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Hơn 40 nghìn hộ đạt gia đình văn hóa; 66/100 tộc được công nhận đạt danh hiệu tộc văn hóa; hơn 90% thôn, khối phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa... là những kết quả ấn tượng được đưa ra tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020) tại huyện Núi Thành vào sáng nay 1.12.

Văn hóa giữ vai trò động lực cho Hội An phát triển, hội nhập

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Ngày 24.11, Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An - Thành phố văn hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.

Duy Xuyên tổng kết 20 năm xây dựng đời sống văn hóa

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

(QNO) - Ngày 5.11, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2000 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết 25, 26 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao giai đoạn 2012 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong những năm đến.

Tam Kỳ có 72 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa

X.H |

(QNO) - Ngày 15.10, UBND TP.Tam Kỳ tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020).

Dấu ấn xây dựng đời sống văn hóa

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020), huyện Duy Xuyên tạo nhiều dấu ấn đậm nét, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa phát triển, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân.

Điện Bàn đạt nhiều thành tựu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết các nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao, truyền thanh - truyền hình thị xã Điện Bàn giai đoạn 2013 - 2020.

Bắc Trà My khen thưởng điển hình xây dựng đời sống văn hóa

THÚY VÂN |

(QNO) - Ngày 22.9, huyện Bắc Trà My tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020).