xử lý kỷ luật

Năm 2021, kỷ luật 391 tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 736 tổ chức đảng và 2.096 đảng viên (có 899 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 677 tổ chức đảng và 1.466 đảng viên (có 827 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện và thi hành kỷ luật 1 đảng viên vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ngày 16.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định 2653 về việc kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An bằng hình thức cảnh cáo.