Xã hội

Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học trên 1.000 người

QUANG KHẢI 13/06/2024 16:55

(QNO) - Ngày 12/6/2024, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng ký ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nuớc nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố (viết tắt là Nghị quyết số 45).

pct.jpg
Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học là trên 1.000 người

Mục đích nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 44, Kế hoạch số 20, Chương trình số 52 của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số, kế hoạch, chương trình góp phần xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển TP.Tam Kỳ nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức TP.Tam Kỳ đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, giữ vai trò tiên phong trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; góp phần củng cố khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học là trên 1.000 người. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định và cập nhật kiến thức mới; 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố, cấp xã có trình độ phù hợp với Đề án vị trí việc làm.

Chú trọng phát triển số lượng trí thức có trình độ sau đại học đáp ứng mức chuẩn theo quy định cho tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là trong cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo. Số hóa đầy đủ dữ liệu về công trình, đề tài khoa học các cấp nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức có trình độ sau đại học trên 1.000 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO