Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển thủy sản bền vững

TÂY BÌNH 10/06/2024 08:43

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển ngành thủy sản bền vững.

Các giải pháp trọng tâm được đặt ra nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, phát triển bền vững ngành thủy sản và chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác chống khai thác IUU. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác chống khai thác IUU. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác chống khai thác IUU.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 32 đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách liên quan để thực hiện trên địa bàn tỉnh; phát huy tốt vai trò giám sát việc chấp hành pháp luật về chống khai thác IUU.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đề ra…

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và khuyến cáo của Nhà nước về chống khai thác IUU. Đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 32...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển thủy sản bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO