Tập trung thực hiện hiệu quả Năm phát triển kinh tế số 2024

ĐÔNG ANH 29/12/2023 11:20

(QNO) - Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban, tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự, chủ trì.

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ. Ảnh: PV

Năm 2023, Chương trình CĐS quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu, trong đó có 18 mục tiêu đã hoàn thành; kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%.

Đáng chú ý, Bộ Công an triển khai Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, đã kết nối, chia sẻ dữ liệu cho 15 bộ, ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp, phục vụ hơn 1,3 tỷ lượt yêu cầu tra cứu, 537 triệu lượt đồng bộ thông tin. Hiệu quả của việc khai thác dữ liệu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, năm 2023, CĐS quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: PV 

Đặc biệt, CSDL quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện; cấp hơn 70 triệu tài khoản định danh điện tử. Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VneID, tích hợp 2,2 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện, 10,2 triệu dữ liệu giấy phép lái xe, 16,8 triệu dữ liệu bảo hiểm y tế.

Đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 15 bộ, ngành, 63 địa phương và 3 doanh nghiệp viễn thông; triển khai 38/53 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm hằng năm khoảng 2.500 tỷ đồng.

Năm 2024, chủ đề CĐS là "Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Quốc gia về CĐS và Ban Chỉ đạo CĐS của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch CĐS năm 2024. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm chễ, không theo đúng kế hoạch. Hoạt động của ủy ban và các ban chỉ đạo phải thực chất, không hoạt động hình thức, chung chung.

 
 Quảng Nam thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: PV

Trong đó, cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho CĐS quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá trong phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Phát triển kinh tế số phải lấy tri thức và dữ liệu số làm yếu tố sản xuất chủ yếu, công nghệ số làm động lực cốt lõi và hạ tầng số hiện đại làm nền tảng quan trọng để đẩy nhanh công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và mô hình quản trị văn minh, hiện đại thực hiện khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập trung thực hiện hiệu quả Năm phát triển kinh tế số 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO