Hạnh phúc

LÊ THỊ ĐIỂM |

Tôi bóp nát nỗi bất hạnh cuộc đời      
trong tay      
quẳng vào hỏa lò... 

rồi xuống biển      
rồi lên non
gom chớp bể
gom mưa nguồn
lặn vào bão dông
lặn vào nắng rát...

mải miết kiếm tìm!

xòe tay ra
mỉm cười với nỗi bất hạnh còn nguyên
điềm nhiên bước qua số phận...